Skip to content Skip to footer
La Tecarteràpia o diatèrmia (Teràpia capacitiva resistiva) produeix una hipertèrmia que penetra a través dels accessoris de contacte en la superfície de la pell i transfereix la seva energia al centre de la lesió. Els teixits milloren la seva circulació sanguínia així com la seva aportació d’oxigen, millorant en espais de temps més curts.

Tecarteràpia o diatèrmia

La diatèrmia consisteix en un tractament no invasiu on s’aconsegueix elevar la temperatura dels òrgans o teixits del cos a través de corrents elèctrics de radiofreqüència. El mecanisme dactuació es produeix a través de dos tipus de fenòmens biofísics: fenòmens elèctrics (aplicat en fases i lesions agudes) i fenòmens tèrmics (aplicat en fases i lesions subagudes i agudes).

La radiofreqüència es fa servir per elevar la temperatura del teixit local i produir calor. L’efecte del tractament depèn de la temperatura que arribi i del temps que mantinguem la temperatura a la zona de treball. Gràcies a aquest augment tèrmic, es produeix un efecte anagèsic, antiinflamatori, antiedematós i s’accelera l’efecte de regeneració del teixit on apareix un efecte proliferatiu. Això es tradueix que hi ha una proteïna de la membrana de les cèl·lules que genera unes reaccions químiques i provoca una activació de la proliferació cel·lular.

La diatèrmia, per tant, és un mètode d’electroteràpia d’alta freqüència i és coneguda com un tipus de teràpia en què es produeix calor a nivell profund i ens ajuda a accelerar la recuperació de lesions. És un tipus de tractament amb què es combina la teràpia manual i el moviment, mitjançant una tecnologia innovadora que estimula i activa els mecanismes naturals de regeneració del teixit.

Gràcies a aquest tipus de tractament aconseguim millorar el dolor i la mobilitat, ens ajuda a baixar inflamacions agudes, postquirúrgiques o tractar un dolor crònic, i així s’accelera la tornada a les activitats de la vida diària, fins i tot permet tornar a la pràctica esportiva com més aviat millor. Segons la patologia que es presenta, la gravetat i el temps d’evolució, es dissenya un tractament adaptat a cada persona